1. Dostępny pod adresem www.versanis.pl sklep internetowy Versanis prowadzony jest przez Roberta Mońkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Versanis Robert Mońka, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Dane adresowe: Zamoście 74, 98-337 Strzelce Wielkie, woj. łódzkie, Polska

NIP: PL5732233120, REGON:150384837,

Konto Bankowe: 03 1140 2004 0000 3102 7538 1999

dalej nazywany Sprzedającym

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@versanis.pl lub pod numerem telefonu: +48 790 299 287​ (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać́ w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony www.versanis.pl .

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień́ płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar zostanie wysłany na wskazany przez Klienta adres. Dokument sprzedaży wysyłany jest elektronicznie za pomocą poczty e-mail i może być również w każdej chwili pobrany po zalogowaniu do panelu klienta. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@versanis.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru przez okres 24 miesięcy.

7.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres info@versanis.pl. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu 7 dni.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz preferencje dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres info@versanis.pl.

9. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́.   Sprzedający w dokona zwrotu pieniędzy zachowując obowiązujący ustawowy termin.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Wszystkie punkty regulaminu zostały napisane tak, aby pozostawać zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezgodności regulaminu w przyszłości Sprzedawca deklaruje stosowanie prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

lato

Wiosna

Zobacz pełną ofertę produktów do ogrodu!

Kwietniki metalowe, podpórki do pomidorów i kwiatów, uchwyty doniczkowe, pergole i wiele wiele innych.

Zobacz więcej  
kolekcje

Outlet

Produkty z obniżoną ceną

Zapraszamy do obejrzenia towarów po znacznie niższej cenie. Produkty są nowe, jednak ilość dostępnych opcji może być mniejsza niż w standardowej ofercie.
Ilość produktów jest ograniczona.

Zobacz więcej  
konfigurator produktów z metalu

Modele 3D

Skonfiguruj swój produkt

Zobacz pufy, meble, zestawy kominkowe i inne produkty z metalu w postaci modeli 3D. Dzięki temu dowiesz się jak prezentuje się wyrób z wybraną tapicerką i wybranym kolorze. Ilość takich przedmiotów ciągle przybywa.

Zobacz więcej  

Newsletter